Ukázky byly hledajícími vybrány a seskupeny podle témat. Satsangy v plném znění najdete na stránce Satsangy.

Pravda (džňánajóga)

Sbírka citátůÚryvky ze SatsangůZvukové nahrávky MP3Videa
Pravda (džňánajóga)_citáty
(6 stránek)
Nepomíjející Pravda
5/2/03 (2 stránky)

Nepomíjející Pravda
5/2/03 (13:30 min)
Účelem lidského těla je realizace trvalé Pravdy 9/2/2008 (4:20 min)
Pole a vědomí pole
23/2/01 a 21/2/05
(3 stránky)
Pole a vědomí pole
21/2/05 (10:30 min)
Od proměnlivého
k neměnnému
23/2/05 (2 stránky)
Od proměnlivého
k neměnnému
23/2/05 (15:00 min)
Od nepravdivosti
k Pravdě
14/2/04 (1 stránka)
Od nepravdivosti
k Pravdě
14/2/04 (04:10 min)
Duch a duše
7/2/07 (3 stránky)
Duch a duše
7/2/07 (15:00 min)
Přímá metoda
k poznání Pravdy
20/2/07 (2 stránky)
Přímá metoda
k poznání Pravdy
(10:10 min) 20/2/07
Poznání a nevědomost
22/2/03 (11:20 min)
Čisté poznání
6/1/09 (1 stránka)
Čisté poznání
6/1/09 (07:40 min)
Nejsme tělo
21/2/02 (2 stránky)
Átmavičára
28/8/93 (3 stránky)